Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΕΥΝΑ – ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» [Γ΄ ΜΕΡΟΣ]

 … συνέχεια από προηγούμενο άρθρο
Ο Προμηθέας δίνει στον άνθρωπο την φωτιά, λεπτομέρεια
από έργου των Jean-Simon Berthélemy και
Jean-Baptiste Mauzaisse που φιλοξενείται στο
Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ο εν λόγω μύθος
περί της κλοπής της φωτιάς αναφέρεται και στον
"Πρωταγόρα" του Πλάτωνα, ως συνέχεια του μύθου
της δημιουργίας. Μήπως λοιπόν και αυτός ο μύθος
κρύβει πληροφορίες γενετικής, όπως και ο μύθος της
δημιουργίας, πολύ ανώτερες αυτών που υποτίθεται
πως είχαν τον καιρό του Πλάτωνα; 

Π
ριν περάσω στο επόμενο απόσπασμα του κειμένου που διαθέτει στοιχεία γενετικής, θα αναφέρω εν συντομία το τι παρεμβάλλεται μεταξύ αυτού και του αποσπάσματος που μόλις εξετάσαμε. Αφού οι δύο Τιτάνες αντάλλαξαν μεταξύ τους τις εργασίες που τους ανατέθηκαν, ο Επιμηθέας προχώρησε στην διανομή των δυνάμεων-ιδιοτήτων-γενετικών χαρακτηριστικών στις νέες μορφές «θνητών ειδών», με κύριο κριτήριο την εξασφάλιση της δυνατότητας διαιώνισης όλων των ειδών. Αμέλησε όμως να δώσει κάποιες ιδιαίτερες δυνάμεις-ιδιότητες-γενετικά χαρακτηριστικά στο γένος των ανθρώπων οι οποίες θα του εξασφάλιζαν την επιβίωση σε έναν άγριο και αφιλόξενο κόσμο, γεμάτο με άγρια θηρία. Τότε, όπως μας λέει το κείμενο στην συνέχεια: «ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ» (Πρωταγόρας, 321c-321d). Με άλλα λόγια, όταν ο Προμηθέας ήρθε για να επιθεωρήσει την δουλειά του αδερφού του – κάνοντας την δουλειά που κανονικά αντιστοιχούσε σε εκείνον – είδε από την μία τα διάφορα είδη ζώων – εδώ ο όρος «ζώα» έχει την κανονική του σημασία – να είναι εφοδιασμένα με όλα τα κατάλληλα για την επιβίωσή τους μέσα και από την άλλη τον άνθρωπο να είναι «γυμνός» (χωρίς πυκνό τρίχωμα), «ανυπόδητος» (με ευαίσθητο πέλμα), «άστρωτος» (χωρίς προστασία από τις ραγδαίες μεταβολές της θερμοκρασίας) και «άοπλος» (χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα φυσικής άμυνας). Όμως έφτανε πια η καθορισμένη από την «εἱμαρμένη» ( μοίρα) μέρα (με την έννοια του «χρόνος») που ο άνθρωπος έπρεπε να βγει από την γη στο φως (δηλαδή στην ύπαρξη, όπως είπαμε και παραπάνω). Επειδή λοιπόν ο Προμηθέας βρισκόταν σε αμηχανία γιατί δεν ήξερε τι είδους προστασίας να βρει για τον άνθρωπο, αποφασίζει να κλέψει την «ἔντεχνον σοφίαν» του Ηφαίστου και της Αθηνάς «σὺν πυρί» (πυρ: κυριολεκτικά: η φωτιά, μεταφορικά: η ενέργεια, η τεχνολογία) – γιατί ήταν αδύνατον ν’ αποκτηθούν αυτές από κάποιον «ἄνευ πυρὸς» – και έτσι λοιπόν τα δωρίζει στον άνθρωπο.
File:Fetus amniotic sac.jpg
Όταν ο Προμηθέας ανακάλυψε το λάθος του αδερφού του
σχετικά με το DNA του ανθρώπινου είδους, πλησίαζε ο
καιρός που οι άνθρωποι έπρεπε "να βγουν στο φως", δηλαδή
στην κατάσταση της ύπαρξης. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι
που δημιουργήθηκαν ήταν ήδη σχεδόν έτοιμοι να γεννηθούν
και ως εκ τούτου ήταν πολυκύτταροι οργανισμοί, το σώμα
των οποίων είχε ήδη σχηματιστεί. Επειδή λοιπόν θα ήταν
πολύ επικίνδυνο σε αυτήν την φάση να γίνουν γενετικές
τροποποιήσεις σχετικά με την μορφή του σώματος, αυτές
θα έπρεπε να αφορούν κυρίως τις νοητικές ικανότητες των
ανθρώπων, οι οποίες και, σύμφωνα με την επιστήμη,
συνεχίζουν να εξελίσονται και μετά την γέννηση του
ανθρώπου.
Η
 πρώτη πληροφορία περί γενετικής αυτού του αποσπάσματος του κειμένου, κρύβεται στην φράση «ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς.», η οποία χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον χρόνο. Η λέξη-κλειδί της φράσης αυτής είναι η λέξη «εἱμαρμένη» η οποία, αν και συνήθως μεταφράζεται ως «μοίρα», η λέξη αυτή δεν αποδίδει απόλυτα το νόημά της. «Εἱμαρμένη», κατά τους αρχαίους, θεωρείτο ως μία δύναμη ανώτερη τόσο των ανθρώπων όσο και των θεών που δεν μπορεί να ανατραπεί με καμία δύναμη και που ορίζει πράγματα σχετικά με την φύση του καθ’ ενός, όπως την γέννηση, τον θάνατο και – γιατί όχι – στην περίπτωσή μας την φυσική γενετική εξέλιξη των ειδών. Όταν λοιπόν ο Προμηθέας εντόπισε το λάθος του Επιμηθέα στην δημιουργία του ανθρώπου, πλησίαζε η ημέρα (κατ’ άλλους ο καιρός) που ο άνθρωπος (σαν είδος) θα έπρεπε «ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς», δηλαδή να βγει από την γη στο φως, ή αλλιώς, όπως το εννοούσαν αυτό οι αρχαίοι, να εξέλθει από την μητέρα-γη στην ύπαρξη αυτού του κόσμου, ή – σε μία τελείως απλοϊκή απόδοση – να γεννηθεί. Για να πλησίαζε ο καιρός όμως, όπως υποδηλώνει και η λέξη «εἱμαρμένη», να γεννηθούν οι πρώτοι άνθρωποι – δεν διευκρινίζεται με ποιον ακριβώς τρόπο – αυτό θα συνεπαγόταν ότι ο Προμηθέας είχε να κάνει με έναν ήδη πολυκύτταρο και ήδη εν ζωή οργανισμό, πιθανώς όπως είναι ένα έμβρυο κατά τον ένατο μήνα της κύησης ή – δεν αποκλείεται λόγω του ότι μιλάμε για τους πρώτους ανθρώπους που δεν θα είχαν γονείς για να τους μεγαλώσουν – όπως είναι ένας άνθρωπος στην ύστερη παιδική ή ακόμα και στην πρώιμη εφηβική ηλικία. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν ήδη πάμπολλα κύτταρα κάτι το οποίο και θα έκανε, όπως παραδέχεται η επιστήμη της γενετικής, πολύ δύσκολη την μετάλλαξη του συνόλου του γενετικού υλικού όλων – ανεξαιρέτως – των κυττάρων όλων των πρώτων ανθρώπων κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, πέραν της χρήσης των ρετροϊών. Λογικά λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο υποθέσαμε πως έπρεπε να δράσει ο Προμηθέας προκειμένου να διορθώσει το λάθος του αδερφού του, δεν ήταν άλλος από το να χρησιμοποιήσει τους αποτελούμενους από RNA ρετροϊούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκεκριμένη μετάλλαξη στο σύνολο των κυττάρων όλων των ανθρώπινων οργανισμών.
Η
 επόμενη γενετική πληροφορία η οποία επίσης επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας ότι η δουλειά του Επιμηθέα, την οποία όμως ανέλαβε τελικά ο Προμηθέας, είχε όντως να κάνει με την δυνατότητα μετάλλαξης του συνόλου των μεμονωμένων οργανισμών ενός συγκεκριμένου – κάθε φορά – «θνητού γένους», προέρχεται από την φράση: «ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι». Στην φράση αυτή φαίνεται η απορία του Προμηθέα – ο οποίος, όπως είπαμε δεν ήταν ο πιο «κατάλληλος» για αυτήν την δουλειά – σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βρει «σωτηρίαν», τρόπο δηλαδή επιβίωσης για το ανθρώπινο γένος. Οι λόγοι για τους οποίους ήταν δύσκολο για τον Προμηθέα να βρει κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό ήταν αφ ενός πως δεν επρόκειτο για ένα ασήμαντο και μικρό λάθος γενετικής φύσεως το οποίο θα μπορούσε εύκολα να διορθωθεί, αλλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό και αφ εταίρου ότι τα σωματικά χαρακτηριστικά των πρώτων ανθρώπων είχαν ήδη σχηματιστεί και έτσι, η χρήση ενός ρετροϊού που θα μπορούσε να τα (μετ)αλλάξει θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και δεν υπήρχε χρόνος για δοκιμές καθώς ο καιρός που οι πρώτοι άνθρωποι θα έπρεπε να «γεννηθούν» είχε σχεδόν φτάσει… Το κομμάτι αυτό του κειμένου λοιπόν μας δίνει ακόμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την χρήση των ρετροϊών, την οποία και δέχτηκε να αναλάβει ο Προμηθέας-RNA, τα οποία μάλιστα συμφωνούν για ακόμα μία φορά με τα όσα μας λέει η σύγχρονη γενετική επιστήμη.
Ο μύθος αναφέρει ότι ο Προμηθέας έδωσε στον
άνθρωπο την φωτιά και τον δίδαξε τις τεχνικές
γνώσεις. Η απλοϊκή αυτή εικόνα του καλού Τιτάνα
που ευεργετεί τους ανθρώπους δίνοντάς τους την
φωτιά και τις βάσεις του ανθρώπινου πολιτισμού,
σίγουρα λειτουργεί συμβολικά. Ο Προμηθέας-RNA
ποτέ δεν δίδαξε στους ανθρώπους, με τον τρόπο
που το ενοούμε και το καταλαβαίνουμε σήμερα,
τα μυστικά της φωτιάς και τις τεχνικές γνώσεις.
Φρόντισε όμως ώστε ο ανθρώπινος εγκέφαλος
να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε, σε αντίθεση
με τα ζώα, οάνθρωπος να μπορεί εκ φύσεως να
ανακαλύψει τόσο την φωτιά-τεχνολογία, όσο και
τις τεχνικές γνώσεις που του χρειάζονται για να
κάνει την ζωή του καλύτερη.

Η
 τρίτη και σημαντικότερη τώρα γενετική πληροφορία του αποσπάσματος αυτού, προέρχεται από το εξής κομμάτι του: «ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ». Με άλλα λόγια και σε σύνδεση και με τα όσα προηγήθηκαν, ο Προμηθέας, αναζητώντας για μια λύση στο πρόβλημα της επιβίωσης του ανθρώπου, ξέροντας – όπως είπαμε – πως είναι πια αργά για παρεμβάσεις στα σωματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου τα οποία σχηματίζονται ήδη πριν την γέννησή του, αποφάσισε να παρέμβει στο μυαλό του ανθρώπου, του οποίου η εξέλιξη συνεχίζεται για αρκετά χρόνια μετά την γέννησή του και που ακόμα θα μπορούσε να επιδεχτεί μεταβολές χωρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. «Κλέπτει» λοιπόν «τὴν ἔντεχνον σοφίαν» του Ηφαίστου και της Αθηνάς «σὺν πυρί» και τα δίνει – με την μορφή ρετροϊού – στο ανθρώπινο γένος. Η «ἔντεχνος σοφία» που συχνά μεταφράζεται σαν «τεχνικές γνώσεις», θα μπορούσε, για να βγαίνει καλύτερα το νόημα του κειμένου – και συμφωνώντας πάντα με τις αγνωστικιστικές πεποιθήσεις του Πρωταγόρα – να μεταφραστεί σαν «δυνατότητα ανάπτυξης τεχνικών γνώσεων»· και η δυνατότητα αυτή όντως εξασφαλίζεται στον άνθρωπο από τον εγκέφαλό του, για τον σχηματισμό του οποίου ευθύνεται το γενετικό του υλικό, μέσα στο οποίο εμπεριέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνικών γνώσεων. Το «πὺρ» έπειτα, το οποίο κυριολεκτικά μεταφράζεται ως φωτιά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί σύμβολο της τεχνολογίας, καθώς η φωτιά ήταν το πρώτο τεχνολογικό επίτευγμα του ανθρώπου. Πολύ εύκολα λοιπόν το «πὺρ», δεδομένης της γενικότερης σημασίας του κειμένου θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως «δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογίας» και η οποία, όπως η σύγχρονη επιστήμη της βιολογίας παραδέχεται, οφείλεται επίσης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στον σχηματισμό του από το ανθρώπινο γενετικό υλικό. 
Η αναφορά της θεάς Αθηνάς στον
συγκεκριμένο μύθο δεν είναι καθόλου
τυχαία, καθώς ο εν λόγω μύθος μας
μιλά για την γενετική τροποποίηση
του ανθρώπου κατά τέτοιον τρόπο
ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί
τεχνολογικά και πνευματικά. Η θεά
Αθηνά άλλωστε είναι η θεά του
αρχαιοελληνικού πανθέου που
σχετίζεται περισσότερο από κάθε
άλλη θεότητα με την γενετική.

Η
 δε επιλογή του Ηφαίστου και της Αθηνάς, ως κατόχων των δύο αυτών «δυνατοτήτων», μόνο τυχαία που δεν είναι. Ο Ήφαιστος, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, από την μία είναι ο θεός της φωτιάς και – ουσιαστικά – ο πατέρας της τεχνολογίας και θα ήταν παράλογο η φωτιά και οι υλικές τεχνικές γνώσεις να αποδοθούν σε οποιονδήποτε άλλο θεό· αν και αυτό ελάχιστη σημασία είχε για τον Πρωταγόρα που δεν πίστευε στο δωδεκάθεο, είχε μεγάλη σημασία για το ακροατήριο του, στο οποίο, σαν σοφιστής που ήταν, ήθελε να είναι αρεστός. Η αναφορά στην Αθηνά, όμως, από την άλλη, είχε έναν κάπως πιο σημαντικό ρόλο, μέσα στο κείμενο· στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν διάφοροι μύθοι – δεν αποκλείεται να αναφερθώ σε αυτούς σε κάποια άλλη περίσταση – οι οποίοι θέλουν την Αθηνά να επεμβαίνει η ίδια σε διάφορους οργανισμούς προκαλώντας τους μικρότερες ή μεγαλύτερες γενετικής φύσεως αλλαγές· δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως – κατά πολλούς – η Αθηνά ήταν η «γενετιστής» των θεών του Ολύμπου! Η αναφορά της Αθηνάς λοιπόν παίζει διπλό ρόλο στο κείμενο· από την μία καλεί τους αναγνώστες να συνδέσουν τον μύθο με την γενετική και από την άλλη καθιστά λογικό ο Προμηθέας-RNA να βρήκε έτοιμες τις αλληλουχίες των ριβονουκλεοτιδίων που του χρειάζονταν, οι οποίες αλληλουχίες ήταν στην ουσία γενετικές πληροφορίες και – σε φιλοσοφικό επίπεδο – πληροφορία ίσον γνώση, γνώση ίσον σοφία και σοφία ίσον Αθηνά. Αφού λοιπόν ο Πρωταγόρας, αγνωστικιστής όντας, δεν πίστευε στο δωδεκάθεο, είναι πολύ πιθανόν να ανέφερε την Αθηνά ως σύμβολο της γνώσης και κατ’ επέκταση της πληροφορίας και της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων του RNA των φυσικών ρετροϊών που πιθανώς οφείλονται για την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ωστόσο δεν πρέπει να παραλείψουμε και το γεγονός ότι ο Πρωταγόρας, σαν σοφιστής που ήταν, δεν αποκλείεται να ανέφερε τους δύο αυτούς συγκεκριμένους θεούς και διότι, λόγω του ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι τους θεωρούσαν προστάτες και προπάτορές τους, με τον τρόπο αυτό θα γινόταν πιο συμπαθής στο αθηναϊκό του ακροατήριο και κατά συνέπεια τα λόγια του θα ακούγονταν πιο πειστικά στο ακροατήριο αυτό.
Η
 τελευταία τέλος πληροφορία περί γενετικής που δίνεται από το απόσπασμα αυτό εμφανίζεται στην φράση που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο παυλών: «―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι―». Αν και η πληροφορία που απορρέει από την φράση αυτή δεν είναι τόσο σημαντική καθώς και από την απλή λογική θα μπορούσε να εξηγηθεί και, σε σχέση με τις άλλες πληροφορίες που πήραμε από το υπόλοιπο κείμενο, φαντάζει σχετικά ασήμαντη, κατά την γνώμη μου, είναι κι αυτή εξίσου αξιοσημείωτη. Η φράση αυτή λέει – σε σχέση και με το υπόλοιπο κείμενο – ότι, χωρίς την φωτιά (δηλαδή την δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογίας), θα ήταν αδύνατη η ύπαρξη της «δυνατότητας ανάπτυξης (και εφαρμογής) των τεχνικών γνώσεων». Κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό καθώς είναι αδύνατον κάποιος να βρίσκει εφαρμογές των τεχνικών γνώσεων, άμα δεν έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την τεχνολογία. Και οι επιστήμες της βιολογίας και της γενετικής θα συμφωνήσουν όμως στο ότι είναι πρακτικά – εκτός από λογικά – αδύνατον ένα ον – όχι απαραίτητα ανθρώπινο – να έχει εγκέφαλο ανεπτυγμένο αρκετά για να έχει την δυνατότητα να αναπτύξει τεχνικές γνώσεις, την στιγμή που είναι ανίκανος να αναπτύξει τεχνολογία.
Ό
λες αυτές όμως οι πληροφορίες τις οποίες μπορεί κανείς να αντλήσει από τον διάλογο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» και οι οποίες παρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιότητες με τα όσα λέει η σύγχρονη επιστήμη, παρά την επιστημονική ορθότητά τους, παραμένουν γνώσεις που, σύμφωνα με την συμβατική ιστορία, θα ήταν λογικά αδύνατον να κατείχε ο Πλάτωνας. Το πλήθος όμως των παραδειγμάτων τέτοιων «ανεξήγητων» γνώσεων – και όχι μόνο στον «Πρωταγόρα» – μας κάνει να αναζητήσουμε πιο βαθειά την αλήθεια σχετικά με το από πού προήλθαν οι γνώσεις αυτές.
Γ
ια να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε δύο πιθανές περιπτώσεις· η μία είναι ο διάλογος του Σωκράτη με τον Πρωταγόρα να είναι – εν μέρει τουλάχιστον – πλαστός και οι γνώσεις αυτές να προέρχονται από τον ίδιο τον Πλάτωνα, ο οποίος, απ’ ότι φαίνεται και από άλλα έργα του (βλέπε «Τίμαιος» και «Κριτίας»), όντως κατείχε γνώσεις πολύ «προχωρημένες» για την εποχή του και η άλλη είναι ο εν λόγω διάλογος να είναι αληθινός και το δυνατόν πιστότερα καταγεγραμμένος και οι γνώσεις περί γενετικής να έρχονται από τον ίδιο τον Πρωταγόρα.
Α
ναμφισβήτητα, η πιο πιθανή εκδοχή είναι αυτή που θέλει τον Πλάτωνα να περνά τις γνώσεις αυτές μέσα στον διάλογο αυτό. Και αυτό συμβαίνει, όχι μόνο γιατί το να αποδοθεί τόσο πιστά από τον Πλάτωνα ένας διάλογος που έγινε και μάλιστα ενώ εκείνος δεν ήταν μπροστά ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά και γιατί και σε άλλα του βιβλία, ο Πλάτωνας κάνει αναφορές σε γνώσεις που λογικά κανείς εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε να έχει.
Προτομή του αρχαίου Αθηναίου
νομοθέτη Σόλωνα που φιλοξενείται
στο Museo Nazionale στην Νάπολη
της Ιταλίας. Ο Σόλων είχε κάνει
πολλά ταξίδια σε πολλά μέρη του
κόσμου. Στην Σάιδα της Αιγύπτου,
ο Πλάτωνας υποστηρίζει πως 
Αιγύπτιοι ιερείς του
μεταλαμπάδευσαν διάφορες
πανάρχαιες γνώσεις, από τον καιρό
πριν τον ελληνοατλαντικό πόλεμο.
Δεδομένου λοιπόν του ότι ο Πλάτων
καταγόταν από την γενιά του
Σόλωνα, θα ήταν λογικό οι τόσο
επιστημονικά ορθές γνώσεις του
περί γενετικής να προέρχονται
από εκείνο το ταξίδι του Σόλωνα
στην Σάιδα.
Ο
 Πλάτωνας, δεδομένων και των άλλων «ανεξήγητων» για την εποχή γνώσεων που μπορούμε να εντοπίσουμε στα βιβλία του, θα μπορούσε, σύμφωνα με την απλή λογική να γνώριζε και την ουσία των όσων αναφέρονται από τον Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογό του. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Πλάτωνας καταγόταν από την γενιά του νομοθέτη Σόλωνα, ο οποίος είχε ταξιδεύσει στην Αίγυπτο και στην Μέση Ανατολή. Στα ταξίδια του, όπως ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρει στον διάλογό του «Τίμαιος», έμαθε διάφορα πράγματα σχετικά με το μακρινό παρελθόν την ανθρωπότητας – και όχι μόνο. Για παράδειγμα, από τους ιερείς της Σάιδας της Αιγύπτου, ο Πλάτωνας αναφέρει πως ο Σόλων έμαθε για τον πανάρχαιο ελληνοατλαντικό πόλεμο και για την χαμένη ήπειρο της Ατλαντίδας. Αν λοιπόν, όπως ο ίδιος ο Πλάτων ισχυρίζεται στον «Τίμαιο» και στον «Κριτία», υπήρξε κάποτε ένας τόσο προηγμένος πολιτισμός που θα μπορούσε να κατέχει αυτές τις επιστημονικές γνώσεις, αν τα ιερατεία της Αιγύπτου – και ίσως όχι μόνο – διατήρησαν την γνώση αυτή, αν ο Σόλων όντως πήρε την γνώση αυτή από την Σάιδα και ίσως και από αλλού και, γυρνώντας στην Ελλάδα την έγραψε σε χειρόγραφα, θα ήταν λογικό ο Πλάτωνας, σαν απόγονός του, να τα διαβάσει και, είτε μόνος του, είτε με την βοήθεια του δασκάλου του Σωκράτη, ο οποίος θεωρείτο ο σοφότερος των ανθρώπων, να προσπάθησε να καταλάβει τι ακριβώς σήμαιναν οι γνώσεις αυτές. Μετά δε, μην μπορώντας να καταλάβει πλήρως – και λογικά – το τι σήμαιναν τα όσα έμαθε ο Σόλωνας στην Αίγυπτο, πήρε την σωστή απόφαση να περάσει τις γνώσεις αυτές μέσα από τους διαλόγους του στις επόμενες γενιές, ώστε, όταν οι άνθρωποι θα κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, να μπορέσουν να καταλάβουν ό,τι απέμεινε από την πανάρχαια εκείνη γνώση. Και να μην ισχύει όμως το ότι ο Πλάτωνας κατείχε τα χειρόγραφα του Σόλωνα ή – έστω – ότι είχε ακούσει για τις ιστορίες του, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πήγε ο ίδιος στην Αίγυπτο και να έμαθε τις γνώσεις αυτές και να τις απέδωσε στον Σόλωνα, φοβούμενος μην πάθει ό,τι και ο Σωκράτης που του επέβαλλαν να πιει το κώνειο. Από τις δύο ωστόσο εκδοχές, η προσωπική μου γνώμη είναι πως ισχύει μάλλον αυτή που θέλει τον Σόλωνα και όχι τον ίδιο τον Πλάτωνα να παίρνει τις αρχαίες γνώσεις από την Αίγυπτο· δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το ότι ο Σόλωνας ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας… [ο νοών νοείτω]


Μοντέλο ενός ατόμου. Η σύγχρονη επιστήμη ατάφερε
να ανακαλύψει την ύπαρξη των ατόμων κατά τον 19ο αιώνα,
λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους. Ήδη όμως από την
αρχαιότητα, ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα είχε πρώτος
διατυπώσει την θεωρία ότι τα πάντα αποτελούνται από
άτομα και κενό, δύο χιλιετίες πριν κάτι τέτοιο αποδειχθεί.
Μήπως λοιπόν και ο Δημόκριτος κατείχε κάποια αρχαία
γνώση; Και, δεδομένου του ότι ο Πρωταγόρας υπήρξε
μαθητής του, μήπως τα όσα εμφανίζεται να λέει ο σοφιστής
στον ομόνυμο διάλογο του Πλάτωνα εμπεριέχουν γνώσεις
περί γενετικής που ο Δημόκριτος είχε αντλήσει από την
ίδια πηγή αρχαίας γνωσης;

Ό
σον αφορά την περίπτωση τώρα οι γνώσεις να προέρχονται από τον Πρωταγόρα και όχι από τον Σωκράτη, αν και προσωπικά δεν συμφωνώ, οφείλω να πω ότι είναι και αυτή αρκετά πιθανό να ισχύει… Ο Πρωταγόρας ήταν ένας από τους κορυφαίους σοφιστές της εποχής του και όντως ήταν πολύ σοφός. Δάσκαλός του υπήρξε ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα που πίστευε πως τα πάντα αποτελούνταν από άτομα και κενό κάτι που η επιστήμη της φυσικής θα χρειαζόταν πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια – από τότε – για να ανακαλύψει και να παραδεχτεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Δημόκριτος είχε επίσης ταξιδεύσει και μάλιστα πάρα πολύ, καθώς επισκέφτηκε σίγουρα την Αίγυπτο, την Βαβυλώνα και την Περσία, ενώ φημολογείται πως έφτασε μέχρι την Αιθιοπία και την Ινδία· όλες αυτές οι περιοχές δε, βρίσκονται σε κράτη όπου υπήρχε αρχαία υπερτεχνολογία… Θα ήταν λοιπόν λογικό, αν υποθέσουμε πως οι γνώσεις που εντοπίσαμε στο κείμενο του Πλάτωνα προέρχονται όντως από τον Πρωταγόρα, σε αυτόν να τις μεταλαμπάδευσε ο Δημόκριτος, αφού πρώτα τις έμαθε κατά την διάρκεια των ταξιδιών του. Ο Πλάτωνας πάλι που ξέρει για την ύπαρξη του προηγμένου πολιτισμού που υπήρξε την εποχή πριν τον ελληνοατλαντικό πόλεμο, ίσως, επειδή υπέθεσε ότι και οι γνώσεις αυτές κατάγονται από τα χρόνια εκείνα, αποφάσισε να φιλοξενήσει στον διάλογό του «Πρωταγόρας» και αυτές τις γνώσεις του ομώνυμου σοφιστή.
Α
π’ όπου όμως κι αν προέρχονται οι γνώσεις αυτές, το σίγουρο είναι ότι η ομοιότητά τους με τα όσα παραδέχεται η σύγχρονη επιστήμη είναι εκπληκτική. Αυτό συνεπάγεται πως είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, όχι απλά οι γνώσεις αυτές να προέρχονται από έναν πανάρχαιο προηγμένο πολιτισμό, αλλά και ότι ο Πλάτωνας κατείχε αρκετές απ’ αυτές και έκανε μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια – αν και ανολοκλήρωτη – να μεταδώσει σε εμάς το σύνολο αυτών των γνώσεων. Το μόνο λοιπόν που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε ξανά τα κείμενά του, όχι με το μάτι του φιλοσόφου ή του λογοτέχνη, αλλά με το μάτι του ερευνητή.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – 2012: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ΕΤΟΣ (ΑΚΡΙΒΩΣ)


Ο
 χρόνος περνάει και η περιβόητη ημερομηνία της 21ης Δεκεμβρίου του 2012 ολοένα και πλησιάζει. Με αφορμή λοιπόν ότι απομένει πλέον μόνο ένας χρόνος για την ημερομηνία της υποτιθέμενης καταστροφής, θεώρησα σωστό να γράψω το άρθρο αυτό με σκοπό, όχι να τρομοκρατήσω τον κόσμο ή να προσπαθήσω να αποκομίσω οποιοδήποτε όφελος απ’ αυτό, αλλά αντιθέτως να ενημερώσω όσους δεν γνωρίζουνε καλά το θέμα του 2012, ώστε να μην οδηγηθούν αδίκως σε ακραίες αντιδράσεις, όταν η ώρα θα πλησιάζει…
Ο
 τρόμος και η αναστάτωση που προκαλούν οι καταστροφολογικές θεωρίες για το 2012, εδώ και χρόνια εξαπλώνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, προωθώντας πάντα διάφορα συμφέροντα… Η αιτία όμως που ο φόβος αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος και αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα και σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση οφείλεται πέραν πάσης αμφιβολίας στην άγνοια που υπάρχει πάνω στο θέμα και από την συνεχή παραπληροφόρηση που κυριολεκτικά οργιάζει…
Η
 απλούστερη μορφή που παίρνει η άγνοια πάνω στο θέμα – και ίσως και η πιο διαδεδομένη – συναντάται στις μερίδες εκείνες του πληθυσμού που δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αλλά που μοιραία έχουν ακούσει διάφορα για το 2012. Πρόκειται για την περίπτωση των ανθρώπων που απλά περιμένουν μία πιθανή μεγάλη φυσική καταστροφή, επειδή έτσι έχουν ακούσει. Οι άνθρωποι αυτοί όμως δεν γνωρίζουν ούτε τι είδους θα είναι η καταστροφή αυτή, ούτε γιατί την έχουν τοποθετήσει χρονικά στο έτος 2012, ούτε πόσο βέβαιο είναι ότι αυτό θα γίνει, ούτε καν πότε ακριβώς προβλέπεται η καταστροφή αυτή.
Μ
εταξύ σοβαρού και αστείου, για να καταλάβουμε το μέγεθος της παραπληροφόρησης και της άγνοιας, αρκεί να σκεφτούμε ότι αυτήν την στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που, παρά το γεγονός ότι η καταστροφολογική θεωρία θέλει την καταστροφή να λαμβάνει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου του 2012, περιμένουν πως η καταστροφή θα λάβει χώρα την Πρωτοχρονιά, την ώρα που θα αλλάζει το έτος, την 1η Ιανουαρίου του 2012! Οι άνθρωποι αυτοί, πιθανώς επηρεασμένοι από την προηγούμενη μεγάλη καταστροφολογική θεωρία που αφορούσε την 1η Ιανουαρίου του 2000, πίστεψαν πως και η πιθανολογούμενη καταστροφή θα γίνει αμέσως μόλις μπούμε στο 2012, ξεχνώντας πως η ημερομηνία που έχουμε ορίσει ως Πρωτοχρονιά, δεν ήταν παρά μία τυχαία ημέρα για τους αρχαίους Μάγιας, τους οποίους οι καταστροφολόγοι προβάλουν ως αυτούς που όρισαν την ημερομηνία της καταστροφής του 2012.
Δ
εν είναι όμως μόνο αυτή η κωμικοτραγική περίπτωση ανθρώπων που προδίδει την έκταση της άγνοιας. Πολλοί – είτε από σύγχυση, είτε από τάση για διατύπωση καταστοροφολογικών θεωριών, είτε για λόγους κέρδους – έχουν προχωρήσει σε διάφορες εκτός τόπου και χρόνου συνδέσεις με θρύλους και προφητείες άλλων πολιτισμών – που δεν λένε το πότε θα γίνουν οι διάφορες καταστροφές που αναφέρουν – χωρίς να υπολογίζουν την απόλυτη σύγχυση που με τον τρόπο αυτό δημιούργησαν. Έτσι, ενώ η «επίσημη» καταστροφολογική θεωρία μιλά για το περιβόητο ημερολόγιο των Μάγιας που τελειώνει το 2012, πολλοί άρχισαν να ασπάζονται διάφορες αμπελοφιλοσοφίες, όπως λόγου χάριν ότι το Μαντείο των Δελφών προφήτευσε την συντέλεια του κόσμου το 2012, ότι οι σοφοί της αρχαίας Κίνας είχαν καταλήξει κι αυτοί στην ίδια ημερομηνία, ότι και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν καταγράψει παρόμοιες καταστροφές στο παρελθόν και συμφωνούσαν με την εν λόγω ημερομηνία, ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου μιλά για το 2012 (!) και ότι υπάρχει κρυπτογραφημένο μήνυμα που αφορά το 2012 μέσα στο Κοράνι. Φυσικά, ο οποιοσδήποτε σοβαρός ερευνητής των αναφερόμενων πηγών σαφώς θα μας διαβεβαίωνε ότι όλα αυτά είναι αβάσιμες θεωρίες που έχουν υπερβεί όχι απλά τα όρια του ανέφικτου, αλλά και του παραλόγου…
Στιγμιότυπο από την ταινία "2012".

Η
 άγνοια πάλι των ανθρώπων φαίνεται και από το γεγονός ότι πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα όσα είδαν στην ταινία του Hollywood “2012” προέκυψαν από στοιχεία που η ίδια η NASA έδωσε στον Πρόεδρο Ομπάμα και στο αμερικανικό Πεντάγωνο και που με κάποιον τρόπο διέρρευσαν – εσκεμμένα ή μη – ώστε τελικά να φτάσουν στο Hollywood και να γίνουν υπερπαραγωγή με σκοπό να «προετοιμαστεί» ο κόσμος για την επερχόμενη καταστροφή. Κάτι τέτοιο όμως απλά δεν ισχύει καθώς η ίδια η NASA έχει ανακοινώσει για την εν λόγω ταινία ότι είναι «η πιο ανακριβής επιστημονικά ταινία όλων των εποχών» (Most Scientifically Inaccurate Film ever)!
Η
 άγνοια όμως δεν έχει μόνο αυτές τις απλές μορφές που συνήθως στηρίζονται σε κάτι που κάποιος κατάλαβε λάθος και το είπε σε κάποιον τρίτο ή το έγραψε σε κάποιο περιοδικό ή το ανάρτησε σε κάποιο blog. Υπάρχει και η μορφή εκείνη της άγνοιας που έχει να κάνει με τις καθαρά εσκεμμένες διαδόσεις που στοχεύουν καθαρά σε κέρδη, τα ποιο αθώα από τα οποία είναι τα οικονομικά…
Τ
ο μεγαλύτερο ερώτημα που μένει αναπάντητο ή – ορθότερα – για το οποίο ο καθένας λέει ό,τι θέλει επειδή το άκουσε ή το διάβασε ή το σκέφτηκε ή τον συμφέρει, είναι το τι ακριβώς θα γίνει το 2012. Εδώ το φάσμα των απόψεων είναι ευρύ καθώς έχει δημιουργηθεί ένα σωστό «μωσαϊκό» από αβάσιμες απόψεις και από αυθαίρετες συνδέσεις άσχετων μεταξύ τους γεγονότων, προφητειών και θεωριών που τελικά συνθέτει έναν γιγαντιαίο πύργο της Βαβέλ όπου ο καθένας λέει διαφορετικά πράγματα, χωρίς να καταλαβαίνει αυτό που θέλει να πει ο άλλος. Η σύγχυση που δημιουργείται είναι τρομαχτική και δυστυχώς, ο πονοκέφαλος του ερευνητή που προσπαθεί να βγάλει κάποια άκρη είναι το λιγότερο που αυτή μπορεί να προκαλέσει. Ας ελπίσουμε ότι θα αποφευχθεί η μαζική παράκρουση…
Ο
ι θεωρίες ποικίλουν. «Θα γίνει αναστροφή τον πόλων και η Γη θα πλημυρίσει. Μετά θα μπούμε σε εποχή παγετώνων.», λέει κάποιος. «Λόγω της δραστηριότητας του Ήλιου, θα γίνουν στην Γη μεγάλοι σεισμοί. Θα εκραγούν όλα τα ηφαίστεια του κόσμου και η τέφρα θα κρύψει το φως του Ήλιου για καιρό.», αποφαίνεται κάποιος άλλος. «Θα γίνει μία τεράστια ηλιακή έκρηξη την ώρα που τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του Ήλιου και της Γης θα είναι ενωμένα. Ο ηλιακός άνεμος θα βομβαρδίσει την Γη σκοτώνοντας κάθε ζωή σε αυτήν!», διατυμπανίζει κάποιος τρίτος. «Θα ανοίξουν οι πύλες τις Αβύσσου και από μέσα θα βγουν οι υποχθόνιες φυλές για να αφανίσουν την ανθρωπότητα!», ακούγεται από κάπου αλλού. «Ένας μυστηριώδης γιγαντιαίων διαστάσεων πλανήτης θα πλησιάσει την Γη και οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις του με τον πλανήτη μας θα καταστρέψουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, όπως τον ξέρουμε. Αμέσως μετά οι εξωγήινοι κάτοικοι του άλλου πλανήτη θα μας επιτεθούν και θα μας βάλουν να δουλεύουμε σαν σκλάβοι…», υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι. «Θα πέσει στην γη ένας κομήτης που θα αφανίσει την ζωή…», προειδοποιούν μερικοί. «Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας! Ο πόλεμος θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο και θα αφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά το ανθρώπινο γένος!», υποστηρίζουν πολλοί απ’ όσους αρνούνται το σενάριο της φυσικής καταστροφής. «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα μας κάψει»· ναι, κι αυτό ακούγεται…
Α
υτές και άλλες πάμπολλες θεωρίες διατυπώνονται καθημερινά και διαδίδονται δια μέσω των μέσων ενημέρωσης. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι κακό που να το χωράει ανθρώπου νους και να μην έχει ειπωθεί ότι θα συμβεί το 2012… Για καλή μας όμως τύχη, οι διαδώσεις αυτές είναι υπερβολές και προϊόντα παραπληροφόρησης. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2012 θα συνεχίζουμε να υπάρχουμε και κάποιοι από ‘μας αναμφιβόλως θα έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται το πότε θα πρέπει να «τοποθετήσουν» την ημερομηνία της επόμενης λείαν κερδοφόρας «παγκόσμιας καταστροφής»· έπονται άλλωστε άπειρες ημερομηνίες για να διαλέξουν…
Τ
ο να πει βέβαια κανείς δογματικά πως το σύνολο των όσων ακούγονται είναι ψέματα και δεν εμπεριέχουν ούτε ένα στοιχείο αλήθειας, θα ήταν μέγα σφάλμα. Το λάθος στις περισσότερες από τις θεωρίες αυτές είναι η αυθαίρετη αναφορά της εν λόγω ημερομηνίας ως τον χρόνο που θα γίνει η καταστροφή. Είναι βέβαιο για παράδειγμα πως κάποια στιγμή κάποιος κομήτης θα πέσει στην Γη· αυτό όμως θα μπορούσε να συμβεί και σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Είναι βέβαιο επίσης ότι κάποια στιγμή θα αναστραφούν – όχι για πρώτη φορά – οι πόλοι της Γης· αυτό όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα συμβεί και σίγουρα δεν θα συμβεί μέσα σε μια στιγμή. Σίγουρα επίσης στο μέλλον πολλές εκτάσεις γης θα καλυφθούν από νερό, καθώς οι πάγοι λιώνουν όσο εμείς ανεβάζουμε με τους ρίπους μας την θερμοκρασία του πλανήτη· αυτό όμως το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια και ελάχιστοι από εμάς ευαισθητοποιήθηκαν τότε, ενώ πρόκειται για μία καταστροφή που επέρχεται σταδιακά και όχι απότομα και σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα μπορούσε να προβλεφτεί αστρονομικά (!) από τους Μάγιας.
Ό
σον αφορά κάποιες άλλες θεωρίες που στηρίζονται λιγότερο στην πραγματικότητα και στα διάφορα επιστημονικά δεδομένα, είναι εύκολο να καταρριφθούν. Για παράδειγμα είναι αδύνατον να υπάρχει ένας γιγαντιαίων διαστάσεων πλανήτης – μεγαλύτερος, καθώς λέγεται, ακόμα και από τον Δία που είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος – ο οποίος θα περάσει «ξυστά» από την Γη, χωρίς ωστόσο να τον έχουμε καταλάβει πριν αυτό συμβεί. Η τεχνολογία άλλωστε μας επιτρέπει πλέον να εντοπίζουμε πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από άλλα άστρα, πολλά έτη φωτός μακριά· πώς είναι λοιπόν δυνατόν τα υπερσύγχρονα τηλεσκόπια να «εθελοτυφλούν» και να μην παρατηρούν τον εν λόγω πλανήτη που υποτίθεται πως πλησιάζει στην Γη; Όσον αφορά πάλι τα περί των υποχθονίων φυλών, γεννάται το εξής ερώτημα: ακόμα κι αν υπάρχουν, γιατί να απελευθερωθούν στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 και όχι κάποια άλλη ημέρα; Και επίσης, πώς οι Μάγιας που δεν ήταν προφήτες, αλλά αστρονόμοι, ήξεραν γι’ αυτό; Όσο για την εκ Θεού καταστροφή, αρκεί να θυμίσω ότι σε κανένα θρησκευτικό κείμενο καμίας θρησκείας δεν αναγράφεται η ημερομηνία «21 Δεκεμβρίου 2012», ούτε και καμία άλλη ημερομηνία βεβαίως. Μόνο ο Θεός ξέρει άλλωστε το πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου, καθώς παραδέχεται η θρησκεία…
Η
 μόνη από τις θεωρίες που ακούγονται η οποία όντως πλησιάζει και μάλιστα αρκετά την πραγματικότητα, φαίνεται να είναι αυτή που θέλει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Γης και του Ήλιου να είναι συμπτωματικά ενωμένα την στιγμή που ισχυρός ηλιακός άνεμος θα κατευθύνεται προς την Γη, μετά από μία κάποια αύξηση – σε λογικές τιμές – της ηλιακής δραστηριότητας. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα γίνει χαλασμός Κυρίου. Είναι πιστεύω εμφανές άλλωστε ότι οι διάφορες δηλώσεις του τύπου «ο Ήλιος θα κάψει όποιον περπατά στον δρόμο», «θα προκληθεί παγκόσμιο blackout και θα γυρίσουμε στην λίθινη εποχή» ή «η Γη θα γίνει “barbeque” από την έκθεσή της στον ηλιακό άνεμο» είναι υπερβολικές και ότι η αλήθεια θα είναι σαφώς λιγότερο καταστροφική. Ναι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσουμε το σύνολο τον τεχνητών δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά. Ναι, είναι πολύ πιθανό οι αστροναύτες που θα βρίσκονται τον καιρό εκείνο στο διάστημα να μην καταφέρουν να γυρίσουν στην Γη. Ναι, είναι πολύ πιθανό κάποια αεροπλάνα – κυρίως σε περιοχές απομακρυσμένες από τον ισημερινό και σε υψηλά κυρίως υψόμετρα – να πέσουν ακυβέρνητα. Είναι ακόμα πολύ πιθανό σε κάποιες περιοχές της Γης να σημειωθούν τοπικά blackouts τα οποία μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και μερικές ημέρες. Είναι σχεδόν σίγουρο πως το βόρειο και το νότιο Σέλας θα επεκταθούν για λίγο καιρό και θα είναι εμφανή σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές – το βόρειο Σέλας λέγεται ότι θα μπορούν να το δουν αμυδρά στον βόρειο ουρανό ακόμα και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Τέλος δεν αποκλείεται για μερικές εβδομάδες – ίσως παραπάνω από μήνα – να σημειωθούν αρκετές καταιγίδες κατά τις οποίες λογικά θα πέσουν πολλοί κεραυνοί για να αποφορτιστεί ηλεκτρικά η ατμόσφαιρα. Ο κόσμος δεν είναι λοιπόν ανάγκη να φοβάται το 2012· αν πάρει κάποιες προφυλάξεις, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την όποια «καταστροφή». Αν εξαιρέσουμε όσους ζουν στις πολικές ζώνες, όπου τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα, με λίγα απλά μέτρα ασφαλείας μπορεί κανείς να επιβιώσει. Τι πρέπει να κάνει;
Ø  Αν έχει κάποια εξοχική κατοικία σε χαμηλό υψόμετρο και με κάποια σχετική αυτάρκεια, να προτιμήσει να περάσει εκεί τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012 και τουλάχιστον το πρώτο μισό του Ιανουαρίου του 2013.
Ø  Αν κανείς ζει μόνος του, να φροντίσει να καλέσει μαζί του συγγενείς ή φίλους.
Ø  Να φροντίσει στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 να μην χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο εναέριας μεταφοράς.
Ø  Να μην χρησιμοποιήσει στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 ανελκυστήρα.
Ø  Να απενεργοποιήσει από τις 21 ως τις 23 Δεκεμβρίου κάθε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή, καθώς και να κατεβάσει τις ηλεκτρικές ασφάλειες.
Ø  Να φροντίσει από τις 19 ως και τις 23 Δεκεμβρίου του 2012 να μείνει σε εσωτερικό χώρο – ένα υπόγειο θα ήταν ιδανικό – και να μην κοιτά τον ήλιο.
Ø  Να φροντίσει στις 21 Δεκεμβρίου να μην κρατά απάνω του κινητό ή οποιοδήποτε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό μηχάνημα.
Ø  Να έχει προμήθειες σε τροφή, νερό, πετρέλαιο και ξύλα για περίπου ένα μήνα.
Ø  Να έχει προμηθευτεί αρκετά κεριά και αναπτήρες.
Ø  Να έχει προμηθευτεί ένα αλεξικέραυνο για να προφυλάξει το σπίτι του από τους κεραυνούς.
Ø  Να έχει προμηθευτεί τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα για πιθανότητα πυρκαγιάς από πτώση κεραυνού ή βραχυκύκλωμα.
Ø  Να έχει προμηθευτεί μία χημική τουαλέτα.
Ø  Να έχει μαζί του κουτί πρώτων βοηθειών και φάρμακα για αρκετό καιρό – αν χρειάζεται κάποια φαρμακευτική αγωγή.
Ø  Να περιορίσει το δυνατόν περισσότερο τις εξόδους του από το σπίτι κατά την πρώτη βδομάδα μετά τις 21 Δεκεμβρίου του 2012.
Ø  Να έχει προμηθευτεί αντηλιακό προσώπου με υψηλό δείκτη προστασίας, άσπρα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου για περίπτωση που χρειαστεί να βγει έξω κατά την επικίνδυνη περίοδο.
Ø  Να έχει προμηθευτεί ένα ραδιοφωνάκι που φορτίζεται χειροκίνητα το οποίο να είναι άδειο από μπαταρία και να χρησιμοποιηθεί μετά τις 24 Δεκεμβρίου.
Ø  Να φροντίσει ώστε κανείς να μην ξέρει για τα αποθέματα που έχει ή για το ότι βρίσκεται στο σπίτι.
Τ
α παραπάνω μέτρα ίσως να χαρακτηριστούν λίγο υπερβολικά σε σχέση με την κατάσταση που ενδέχεται να λάβει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Ο λόγος που υπάρχει η ελαφριά αυτή υπερβολή είναι για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή σιγουριά και ασφάλεια.
Ό
πως και να ‘χει όμως, το μόνο πραγματικά ανησυχητικό που σχετίζεται με το 2012 δεν είναι αυτή η «καταστροφή» που περιέγραψα – οι περισσότεροι άλλωστε μπορούμε να ζήσουμε λίγες μέρες χωρίς ρεύμα και λίγους μήνες χωρίς κινητή τηλεφωνία και ασύρματο διαδίκτυο – αλλά αυτό που μπορεί να ακολουθήσει μετά την τόσο καλά «διαφημιζόμενη» καταστροφή του 2012. Δεν εννοώ τόσο τις καταστροφικές και βίαιες αντιδράσεις που ενδέχεται να έχουν πολλοί άνθρωποι σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο – πράγμα που συνήθως έπεται μιας φυσικής καταστροφής – όσο τις ήδη προσχεδιασμένες ενέργειες πολιτικής φύσεως που πρόκειται τότε να λάβουν χώρα.
Υ
πάρχει μία θεωρία που θέλει ο λόγος που «διαφημίζεται» τόσο το 2012 παγκοσμίως να είναι η ανάγκη της άμεσης παγκοσμιοποίησης ολόκληρου του πλανήτη. Πάντα άλλωστε υπήρχαν στον κόσμο εξουσίες και άτομα που ήθελαν να έχουν υπό την εξουσία τους το σύνολο του κόσμου. Κανείς ωστόσο δεν το κατάφερε αυτό σε απόλυτο βαθμό μέχρι σήμερα. Θα ήταν λογικό λοιπόν κάποιο άτομο, ή κάποια ομάδα ατόμων, ή κάποιο κράτος να σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προκειμένου να πετύχει την παγκόσμια εξουσία. Η μέθοδος για να επιτευχτεί κάτι τέτοιο είναι απλή· πρέπει ο υποψήφιος παγκόσμιος ηγέτης να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους και αρκετά άξιος για να ηγηθεί του πλανήτη. Πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό; Εύκολα! Πρώτα βάζοντας άλλους να υπερβάλλουν δημοσίως για μία όχι και τόσο δύσκολη αρνητική κατάσταση – την “καταστροφή” του 2012 – ώστε όλοι να την υπερεκτιμήσουν και να την φοβηθούν και έπειτα εμφανιζόμενος ο ίδιος ως σωτήρας, ώστε, αφού ξεπεράσει την σχετικά εύκολη στο να ξεπεραστεί αρνητική κατάσταση, να φαντάζει στους λαούς της Γης σαν υπερβολικά άξιος, αφού κατάφερε να σώσει τον κόσμο από τις επιπτώσεις μίας τόσο «κολοσσιαίας» καταστροφής – όπως λέγεται ψευδώς ότι θα είναι αυτή του 2012.
Τ
ο να δοθεί όμως έτσι εύκολα απόλυτη εξουσία πάνω σε όλον τον πλανήτη σε μεμονωμένα άτομα είναι πράγμα σαφώς επικίνδυνο όσο κι αν αυτό δεν θα φαίνεται μετά την καταστροφή, όταν δηλαδή θα γίνει – αν κάτι τέτοιο γίνει – η επιλογή του νέου πλανητάρχη.
Ο
ι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμοι και για τα όσα τους περιμένουν μετά την καταστροφή – που σαφώς δεν θα είναι το τέλος του κόσμου… Πρέπει να μην εντυπωσιάζονται από τα “πυροτεχνήματα” των δημαγωγών, ούτε από τους “εξ ουρανού Μεσσίες”, διότι θα υπάρξουν πολλοί που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση με κάθε τρόπο. Οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουν μια κάποια καχυποψία απέναντι στους εμφανιζόμενους σωτήρες και στους ανερχόμενους παγκόσμιους ευεργέτες, ώστε το μέλλον τους στην Γη να μπορέσει να χτιστεί με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς κανείς να μπορεί να τους εκμεταλλεύεται. Όσοι επιζήσουν μετά το 2012 – που σίγουρα θα είναι οι περισσότεροι – θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ στα όσα θα παίζονται στο παγκόσμιο σκηνικό τον καιρό εκείνο. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να παραμείνουν ελεύθεροι.
“Διότι το 2012 ίσως, περισσότερο από την ζωή μας, απειλεί το δικαίωμά μας στην ελευθερία.”