Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Φωτεινές στιγμές στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Μ
πορεί μία χώρα όπως η Ελλάδα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει, να συνεχίζει να μεγαλουργεί και να κάνει μικρά αλλά σημαντικά βήματα ουσιαστικής προόδου; Μήπως παρά την γενικότερη διασπορά του πανικού και της απαισιοδοξίας που μαστίζει την κοινωνία μας, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα συνεχίζει να ζει μέσα μας, «αθέλητα κρυμμένο»; Και μήπως είναι αυτό το αρχαίο πνεύμα που μας οδήγησε σε όλες αυτές τις φωτεινές στιγμές που ως φάροι μέσα στο σκοτάδι της γενικότερης κρίσης θυμίζουν στον σύγχρονο Έλληνα το λαμπρό παρελθόν του και του υπόσχονται παράλληλα ένα ακόμα λαμπρότερο μέλλον;

Από το αρχαίο αυτό πνεύμα, αντλούμε δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί πριν την πράξη, προηγείται η σκέψη και πώς μία σκέψη θα οδηγήσει σε μία πράξη λαμπρή, αν κάποιοι έχουν αφανίσει απ’ αυτήν κάθε ίχνος αισιοδοξίας και ελπίδα;

Το παρακάτω video είναι αφιερωμένο σε όσους συνεχίζουν να ελπίζουν σε έναν νέο κύκλο φωτός μετά την ζοφερή καταιγίδα. Γιατί όσο και αν είναι παράξενο, παρά τις όποιες δυσκολίες, συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να μεγαλουργούμε. Κάποιες από τις πιο σημαντικές αποδείξεις γι’ αυτό βρίσκονται στο video που ακολουθεί…